eVodník

eVodník

Prečo elektronický strážca vody v objektoch?

Pretože sa stávajú veci s vodou ktorým sme doteraz nevedeli zabrániť:

  • Vytopenie vlastnou vodou – prasknutá hadička od batérie, vane, toalety, práčky alebo pretečená vaňa či nezatvorená vodovodná batéria.
  • Vysoké účty za vodu z neznámych dôvodov – pretekajúca toaleta, kvapkajúca vodovodná batéria iné úniky z poškodených rozvodov v zemi alebo v stene. 
  • Poškodenie budovy z dôvodu skrytého úniku vody z poškodeného potrubia zabudovaného v stavbe (najviac ohrozené sú drevostavby).

Dnes už vieme ako zabrániť týmto stavom.

cenová ponuka

hlavné výhody systému eVodník

ochrana majetku

Automatické uzatvorenie prívodu vody, ak by došlo k nežiadúcemu úniku vody alebo havárii na vodovodnom rozvode.

úspora financií

Detailný prehľad o spotrebe vody a jej cene v reálnom čase. To všetko on-line na vašom PC, notebooku alebo mobilnom telefóne.

vzdialená správa

Užívateľská správa systému prostredníctvom internetu vrátane ovládania, nastavenia a sledovania zariadenia oprávnenými osobami.

prevencia havárie

Systém užívateľa upozorňuje na odchýlky v spotrebe vody oproti bežnej spotrebe zasielaním varovných e-mailov a SMS.

Popis funkcie

eVodník  je elektronické zariadenie určené k automatickej eliminácií, vyššie popísaných javov ako aj na množstvo ďalších nepopísaných udalostí ktoré sa môžu vyskytnúť na vodovodných rozvodoch a zariadeniach k nim pripojených. 

eVodník dokáže spotrebu vody monitorovať a v prípade zistenia poruchy na vodovodnom rozvode, prívod vody automaticky uzatvorí.

eVodník je elektronické zariadenie určené k automatickej eliminácií, vyššie popísaných javov ako aj na množstvo ďalších nepopísaných udalostí ktoré sa môžu vyskytnúť na vodovodných rozvodoch a zariadeniach k nim pripojených.

eVodník dokáže spotrebu vody monitorovať a v prípade zistenia poruchy na vodovodnom rozvode, prívod vody automaticky uzatvorí.

eVodník je elektronická automatická nonstop ochrana nehnuteľnosti proti vytopeniu vodou z vodovodného rozvodu a všetkých spotrebičov a zariadení na vodovodnom rozvode.

Kontaktná osoba

Ing. Tímea Šefčíková

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5 – 50,  vsakovacie rošty AS-TTE ROŠTY, podpovrchové retenčné galérie AS-RIGOFILL, inteligentný vodomer a detektor úniku vody eVodník, recyklácia šedých vôd a využitie dažďových vôd v budovách.