Kontakty

Kontakty

Konateľ spoločnosti

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

ASIO logo

Certifikácia ISO

Ekonomické a logistické oddelenie:

Obchodno - technologické oddelenie:

Obchodno – technický zástupca pre odlučovače ropných látok AS-TOP, čerpacie šachty a technológ pre bazény a bazénové technológie.

Obchodný zástupca pre bazény, bazénove technológie a prestrešenia bazénov.

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, odľahčovacie komory a regulátory prietoku

ASIO-SK - Rasťo Kuffa

Ing. Rastislav Kuffa, PhD.

Technológ pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Obchodno – technický zástupca pre pre domové ČOV 5 – 50,  vsakovacie rošty AS-TTE ROŠTY, podpovrchové retenčné galérie AS-RIGOFILL, inteligentný vodomer a detektor úniku vody eVodník, recyklácia šedých vôd a využitie dažďových vôd v budovách.

Výroba a servis:

ASIO logo

KONTAKTNÝ FORMULÁR

AKO NÁS NÁJDETE?

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. sídli v areáli Kinexu. Pri vstupe do areálu je potrebné sa na vrátnici preukázať dokladom totožnosti.