Kontakty

Kontakty

Konateľ spoločnosti

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.

Ekonomické a logistické oddelenie:

Obchodno - technologické oddelenie:

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5-50, odlučovače ropných látok AS-TOP, technológ pre domové ČOV 5 – 50 EO, bazény, čerpacie šachty

Obchodný zástupca pre bazény, bazénove technológie a prestrešenia bazénov.

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, odľahčovacie komory a regulátory prietoku

ASIO-SK - Rasťo Kuffa

Ing. Rastislav Kuffa, PhD.

Technológ pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.
Obchodno – technický zástupca pre vsakovacie rošty AS-TTE ROŠTY, podpovrchové retenčné galérie AS-RIGOFILL, inteligentný vodomer a detektor úniku vody eVodník, recyklácia šedých vôd a využitie dažďových vôd v budovách.

Výroba a servis:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

AKO NÁS NÁJDETE?

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. sídli v areáli Kinexu. Pri vstupe do areálu je potrebné sa na vrátnici preukázať dokladom totožnosti.
Späť na úvod