Naše produkty

vodohospodárske výrobky

Portfólio výrobkov

Široké spektrum výrobkov pre vodné hospodárstvo, priemysel, mestá, obce. Vyrábame a dodávame čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov a mnoho ďalších kusových vodohospodárskych výrobkov. Vlastná výrobná prevádzka, montážna skupina, servisný team a v neposlednom rade naslovovzatý odborníci – technológovia nám umožňujú dodávať kvalitné produkty a zabezpečovať ich funkčnosť počas celej doby životnosti. Portfólio našich výrobkov sa sústreďuje do niekoľkých odvetví.

Vodohospodárske výrobky so širokým využitím

čerpacie šachty

odľahčovacie komory

detekcia ropných látok

odvodňovanie kalov

lapače tukov

odlučovače ropných látok

regulátory prietoku

vodomerné šachty

plastové nádrže

EVodník

malé domové čistiarne odpadových vôd

Malá domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička odpadových vôd), je určená k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych, či domácich odpadových vôd. Biologická domová čov – čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém.  

AS - VARIOcomp

Domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička) AS-VARIOcomp k slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém.

AS-iNutricut

Sme radi že môžeme po viac ako 20 rokoch práce v oblasti čistenia odpadových vôd uviesť na trh prvú inteligentnú domovú ČOV. Inteligentná znamená že ČOV funguje s plnoautomatickou prevádzkou.

bazénové technológie rodinné a verejné bazény

Naša spoločnosť je dlhoročným slovenským overeným výrobcom bazénov a preto presne vieme, čo potrebujete! Pristupujeme ku každej realizácii zodpovedne a je jedno či ide o najväčší bazén na Slovensku (bazén LAGÚNA na kúpalisku VADAŠ v Štúrove), alebo o bazén vo Vašej záhrade.

rodinné bazény

Bazén sa stal v súčasnosti bežnou súčasťou života rodín, miestom relaxácie, oddychu, miestom stretávania sa s priateľmi, miestom športového vyžitia, miestom prvých plaveckých pokusov vašich detí.​

verejné bazény

Uskutočňovanie architektonických návrhov v rôznych variantoch sa ponúkajú ako hotelové bazény tak aj štandardné riešenia bazénov, ktoré sú v našom výrobnom a dodávateľskom programe.

bazénová technológie

Široký výber akéjkoľvek bazénovej technológie pre Váš rodinný, či verejný bazén. Montáž a poradenstvo pri výbere technológií sú samozrejmosťou.

zastrešenia a prekrytia

Zastrešnia a prekrytia bazénov slúžia na kúpanie aj za nepriaznivých poveternostných podmienok s možnosťou celoročnej prevádzky.

modro-zelená infraštruktúra

Modro-zelená infraštruktúra je sieť vodných (modrých) a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia, či zmierneniu mikroklímy. Ich vplyv na životné prostredie a zdravie človeka je veľmi významný.

zasakovacie AS-TTE rošty

Medzi najvýznamnejšie prvky patria zelené priepustné povrchy, ktorých realizácia nebola v minulosti po praktickej stránke dobre zvládnutá.

akumulačné a vsakovacie systémy

Stále častejšie sa rozrastajúce mestá stretávajú s problémom ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených plôch na ich okraji.

využívanie zrážkových vôd

Dažďová voda môže po minimálnej úprave nahradiť v mnohých prípadoch vodu pitnú.

recyklácia šedých vôd

Všeobecne platí, že čím väčšia spotreba úžitkovej vody je v objekte plánovaná, tým rýchlejšie sa investícia vráti.