Naše produkty

vodohospodárske výrobky

Portfólio výrobkov

Široké spektrum výrobkov pre vodné hospodárstvo, priemysel, mestá, obce. Vyrábame a dodávame čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov a mnoho ďalších kusových vodohospodárskych výrobkov. Vlastná výrobná prevádzka, montážna skupina, servisný team a v neposlednom rade naslovovzatý odborníci – technológovia nám umožňujú dodávať kvalitné produkty a zabezpečovať ich funkčnosť počas celej doby životnosti. Portfólio našich výrobkov sa sústreďuje do niekoľkých odvetví.

Vodohospodárske výrobky so širokým využitím

Čerpacie šachty - ASIO-SK

čerpacie šachty

odľahčovacie komory

detekcia ropných látok

odvodňovanie kalov

lapače tukov

odlučovače ropných látok

regulátory prietoku

vodomerné šachty

plastové nádrže

EVodník

malé domové čistiarne odpadových vôd

Malá domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička odpadových vôd), je určená k biologicko – mechanickému čisteniu komunálnych, či domácich odpadových vôd. Biologická domová čov – čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém.  

AS - VARIOcomp

Domová ČOV – čistiareň odpadových vôd (nesprávne nazývaná aj čistička) AS-VARIOcomp k slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém.

AS-iNutricut

Sme radi že môžeme po viac ako 20 rokoch práce v oblasti čistenia odpadových vôd uviesť na trh prvú inteligentnú domovú ČOV. Inteligentná znamená že ČOV funguje s plnoautomatickou prevádzkou.

bazénové technológie rodinné a verejné bazény

Naša spoločnosť je dlhoročným slovenským overeným výrobcom bazénov a preto presne vieme, čo potrebujete! Pristupujeme ku každej realizácii zodpovedne a je jedno či ide o najväčší bazén na Slovensku (bazén LAGÚNA na kúpalisku VADAŠ v Štúrove), alebo o bazén vo Vašej záhrade.

rodinné bazény

Bazén sa stal v súčasnosti bežnou súčasťou života rodín, miestom relaxácie, oddychu, miestom stretávania sa s priateľmi, miestom športového vyžitia, miestom prvých plaveckých pokusov vašich detí.​

verejné bazény

Uskutočňovanie architektonických návrhov v rôznych variantoch sa ponúkajú ako hotelové bazény tak aj štandardné riešenia bazénov, ktoré sú v našom výrobnom a dodávateľskom programe.

bazénová technológie

Široký výber akéjkoľvek bazénovej technológie pre Váš rodinný, či verejný bazén. Montáž a poradenstvo pri výbere technológií sú samozrejmosťou.

zastrešenia a prekrytia

Zastrešnia a prekrytia bazénov slúžia na kúpanie aj za nepriaznivých poveternostných podmienok s možnosťou celoročnej prevádzky.

modro-zelená infraštruktúra

Modro-zelená infraštruktúra je sieť vodných (modrých) a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia, či zmierneniu mikroklímy. Ich vplyv na životné prostredie a zdravie človeka je veľmi významný.

zasakovacie AS-TTE rošty

Medzi najvýznamnejšie prvky patria zelené priepustné povrchy, ktorých realizácia nebola v minulosti po praktickej stránke dobre zvládnutá.

akumulačné a vsakovacie systémy

Stále častejšie sa rozrastajúce mestá stretávajú s problémom ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených plôch na ich okraji.

využívanie zrážkových vôd

Dažďová voda môže po minimálnej úprave nahradiť v mnohých prípadoch vodu pitnú.

recyklácia šedých vôd

Všeobecne platí, že čím väčšia spotreba úžitkovej vody je v objekte plánovaná, tým rýchlejšie sa investícia vráti.
Späť na úvod