Technológie pre zachovanie života
"Tvoríme životné prostredie"
Zodpovednosť za budúcnosť
"Len čistá voda je zdravá"
Riešenia pre vodné hospodárstvo
"Vzdelanie a nadšenie"
Priemyselné a komunálne odpadové vody
"Minimalizujeme ich vplyv na prostredie"
Široký záber technologických riešení
"Staviame na ľudskom potenciály, výskume a vývoji"
ASIO-SK, s.r.o. – už viac ako 20 rokov sa hráme s odpadovou a dažďovou vodou. V prvom rade navrhujeme, projektujeme ale aj patentujeme, tiež vyrábame, dodávame a samozrejme montujeme zariadenia a technológie. Tak, aby sme odpadové vody vyčistili a následne ich vrátili čisté do prírody. Rovnako podobne zaobchádzame aj s dažďovými vodami tj. ak sú znečistené tak ich najskôr vyčistíme a následne ich vraciame do prírody. Buď vsakovaním na mieste dopadu, čím zvyšujeme zásoby podzemných vôd, alebo ich využijeme na technické účely v budovách, či priemyselných prevádzkach.

komunálne ČOV

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. so sídlom v Bytči, ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO-SK s.r.o. je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Keďže kapacitné a priestorové možnosti nám umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na diaľnicu Bratislava – Žilina – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku. Spolupracujeme s množstvom stavebných a inžinierskych spoločností pri dodávkach vodohospodárskych výrobkov a vzhľadom na naše možnosti dokážeme pružne reagovať aj na výrobu atypov, špecialít a neobvyklých konštrukčných riešení.

Sieť vodných  a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia, či zmierneniu mikroklímy.
Domová čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť na kanalizačný systém.

Naša spoločnosť je dlhoročným slovenským výrobcom bazénov a preto presne vieme, čo potrebujete! Pristupujeme ku každej realizácii zodpovedne a je jedno či ide o najväčší bazén na Slovensku, alebo o bazén vo Vašej záhrade.

ASIO - výstava AQUA 2022
Blog

23. ročník medzinárodnej výstavy AQUA 2022

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku medzinárodnej výstavy vodného

AS Granbio 250
Komunálne ČOV

ČOV AS-GranBio 250 Gelej

Termín realizácie: 2022  ČOV AS-GranBio 250 Gelej bola vybudovaná pre dve čerpacie stanice Shell na ľavej strane diaľnice v smere z Košíc do Budapešti pri

spolu tvoríme zelený svet

Kia logo

ČOV 12000 EO

projektová dokumentácia

Frucona logo

ČOV 3300 EO

Konzerváreň FRUCONA a.s.

WALMARK - logo

ČOV 7500 EO

 Kamenec pod Vtáčnikom

Vratna logo

ČOV AS-ANAcomb 200

Chleb, dolná stanica LD

Fagor - logo

ČOV 15000 EO

Výroba hliníkových odliatkov