Technológie pre zachovanie života
"Tvoríme životné prostredie"
Zodpovednosť za budúcnosť
"Len čistá voda je zdravá"
Riešenia pre vodné hospodárstvo
"Vzdelanie a nadšenie"
Priemyselné a komunálne odpadové vody
"Minimalizujeme ich vplyv na prostredie"
Široký záber technologických riešení
"Staviame na ľudskom potenciály, výskume a vývoji"

Analyticky a precízne tvoríme životné prostredie

Už viac ako 20 rokov sa hráme s odpadovou a dažďovou vodou. Navrhujeme, projektujeme ale aj patentujeme, vyrábame dodávame a montujeme zariadenia a technológie aby sme odpadové vody vyčistili a vrátili ich čisté do prírody. Podobne zaobchádzame aj s dažďovými vodami tj. ak sú znečistené tak ich najskôr vyčistíme a následne ich vraciame do prírody buď vsakovaním na mieste dopadu, čím zvyšujeme zásoby podzemných vôd, alebo ich využijeme na technické účely v budovách či priemyselných prevádzkach.

komunálne ČOV

priemyselné ČOV

kontajnerové ČOV

portfólio výrobkov

ASIO-SK - Váš svet vodohospodárskych technológií

Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. so sídlom v Bytči, ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO – SK s.r.o. je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Kapacitné a priestorové možnosti nám umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na diaľnicu Bratislava – Žilina – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku. Spolupracujeme s množstvom stavebných a inžinierskych spoločností pri dodávkach vodohospodárskych výrobkov a vzhľadom na naše možnosti dokážeme pružne reagovať aj na výrobu atypov, špecialít a neobvyklých konštrukčných riešení.

modro-zelená infraštruktúra

Sieť vodných  a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia, či zmierneniu mikroklímy.

domové čov

Domová čistiareň odpadových vôd umožňuje nahradiť septik, alebo žumpu a preto sa najčastejšie využíva k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť na kanalizačný systém.

výroba bazénov

Naša spoločnosť je dlhoročným slovenským výrobcom bazénov a preto presne vieme, čo potrebujete! Pristupujeme ku každej realizácii zodpovedne a je jedno či ide o najväčší bazén na Slovensku, alebo o bazén vo Vašej záhrade.

Riešenia pre vodné hospodárstvo vzdelanie a nadšenie

Konferencie

ASIO SEMINÁR

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie. CieĽ SEMINÁRA Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v architektúre využíva k

14. bienálna konferencia VODA
Konferencie

14. bienálna konferencia VODA

Dňa 22. – 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili odbornej konferencie Voda v Litomyšli. 14. bienálna konferencia VODA je vlajkovou konferenciou Asociácie pre vodu ČR a priestorom

ASIO-SK clen Zelena budova
Novinky

AS-Granbio zapísaný ako úžitkový vzor

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. dostala OSVEDČENIE o zápise úžitkového vzoru pre novú technológiu čistenia odpadových vôd. Nová technológia je založená na využití aeróbnej granulovanej biomasy.  Je

Späť na úvod

NEPREHLIADNITE:

ASIO SEMINÁR

RIEŠENIA PRE MODRO-ZELENÚ INFRAŠTRUKTÚRU A NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLÓGIE.