O nás

O nás

ASIO-SK s.r.o. je slovenská inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá pracuje v odbore vývoja, výroby a dodávok technológií pre čistenie odpadových vôd a úpravu vôd. Spoločnosť sa zameriava aj na dodávku technológií pre recykláciu šedých vôd v budovách a manažment zrážkových vôd, kde sú súčasťou portfólia vsakovacie rošty AS-TTE Rošty® pre spevnené povrchy, nádrže na akumuláciu a distribúciu zrážkovej vody a akumulačné a vsakovacie systémy.

Spoločnosť ASIO–SK s.r.o. ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group* sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Sídlom spoločnosti sa stala Bytča. Do uvedeného obdobia boli dodávky výrobkov a technologických celkov skupiny ASIO Group na Slovensku realizované prostredníctvom spoločnosti ASIO s.r.o. (CZ). V čase vzniku spoločnosti mala firma 3 zamestnancov. V čase vstupu ASIO–SK s.r.o. na slovenský trh bola zároveň založená výrobná firma v Modre, ktorá už od začiatku zabezpečovala výrobu technológií ASIO. Rozširovanie výrobkového portfólia, objemov výroby a montáží technologických celkov bola na prelome rokov 1999 / 2000 založená montážna skupina s prevádzkou v Žiline. Od uvedeného obdobia spoločnosť ASIO–SK s.r.o. medziročne zvyšuje obchodný obrat a stáva sa jedným z popredných dodávateľov kusových vodohospodárskych technológií na Slovensku. V priebehu roku 2001 sa montážna skupina spoločnosti ASIO – SK s.r.o. pretransformovala na výrobnú prevádzku, ktorá bola zo Žiliny premiestnená do nových vlastných kapacitne vyhovujúcich priestorov v Bytči. V priebehu uvedených rokov sa technológovia spoločnosti podieľali na výskume a vývoji nových technológií a výrobkov, ktoré úspešne obohatili výrobkové portfólio spoločnosti.

Výrobná prevádzka spoločnosti ASIO – SK s.r.o.  je vybavená najmodernejšou technológiou zvarovania plastov. Kapacitné a priestorové možnosti umožňujú výrobu veľkých technologických prvkov, čo v spojitosti s vynikajúcim priamym napojením výrobnej prevádzky na diaľnicu Bratislava – Žilina – Košice umožňuje optimálnu dopravnú logistiku. Spolupráca s množstvom stavebných a inžinierskych spoločností pri dodávkach vodohospodárskych výrobkov umožňuje pružne reagovať aj na výrobu atypov, špecialít a neobvyklých konštrukčných riešení.

*ASIO Group je združenie úzko spolupracujúcich firiem, ktoré sú prepojené zmluvne, prípadne majetkovo. Združenie navonok vystupuje spoločnou obchodnou politikou. Vnútri združenia je jednotný systém riadenia kvality procesov, od vývoja, výroby až po predaj výrobkov.