Priemyselné ČOV

Priemyselné ČOV

Priemyselné čistiarne odpadových vôd navrhuje, projektuje a dodáva v rámci svojej divízie naša spoločnosť ASIO-SK s.r.o.

Záber riešených priemyselných odpadových vôd našou spoločnosťou je naozaj široký.

Začína od čistenia priemyselných odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu, pokračuje cez odpadové vody z poľnohospodárskych prevádzok, ďalej sú to odpadové vody z automobilového priemyslu, OV zo strojárenských závodov, OV z chemického priemyslu a končí na čistení skládkových odpadových vôd.

významné technológie overené v praxi priemyselné čistiarne odpadových vôd

UASB reaktory

Nízka produkcia biomasy a
nízka spotreba energie – nie je potrebná aerácia a naviac sa v reaktore produkuje bioplyn.

ECSB reaktory

Vysokovýkonné reaktory – HydroThane STP® ECSB v spolupráci s firmou HydroThane Holding B.V. z Holandska.

Flotácia AS - FLOT

V oblasti fyzikálno-chemického čistenia najme flotačné jednotky AS-Flot a UF.

AS-GranBio®

AS-GranBio® technológia chránená patentovou prihláškou a úžitkovým vzorom.

dôvod prečo si vybrať nás parametre priemyselných ČOV

nízka spotreba elektrickej energie

Sme zameraný na taký návrh čistenia OV, aby spotreba elektrickej energie na m3 vyčistenej OV bola čo najnižšia

Z tohto dôvodu máme vo svojom portfóliu viaceré nízkoenergetické technológie ktoré používame pri konkrétnych riešeniach priemyselných ČOV.  

Naviac, viaceré technológie produkujú nižšie množstvá prebytočných kalov čo opäť znižuje prevádzkové náklady.

prevádzková spoľahlivosť

Po viac ako 20 rokoch na trhu a množstve realizácii vieme navrhnúť a dodať také technologické priemyselné čistiarne odpadových vôd, ktoré majú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť

Práve preto pri navrhovaní ČOV dávame priestor kvalite pred kvantitou, čo naši zákazníci oceňujú.

produkty na mieru

Potrebujete pre Váš podnik riešenie šité na mieru?

To pre nás nie je žiaden problém.

Technologické návrhy ČOV sú robené ako z pohľadu požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody, tak aj z pohľadu spoľahlivosti prevádzky ČOV a z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.

kvalitná projektová dokumentácia

Na projektovej dokumentácií pracujú odborníci, ktorí rozumejú technickým problémom a sú vždy o krok vpred

Vďaka týmto predpokladom dokážu predvídať a zamedziť nečakaným situáciám, ktoré  by mohli pri inštalácii alebo pri samotnej prevádzke ČOV nastať.

podpora

Počas prevádzkovania našej ČOV sa na nás môžete vždy obrátiť s prosbou o radu a technickú pomoc, ktorú Veľa našich klientov v prvých rokoch rado využíva. 

Naviac, ponúkame Vám poradenskú činnosť pri prevádzkovaní ČOV aj keď sme ju neprojektovali alebo nerealizovali

čistejšie okolité prostredie

Technické riešenia a používané technológie sú ošetrené voči nežiadúcemu šíreniu pachov

Naopak, ak máte vo výrobe problémy s produkciou nežiaducich pachov alebo máte jestvujúcu ČOV s takýmto problémom, vieme Vám navrhnúť ich likvidáciu

Pomocou PCO zariadenia založeného na fotokatalytickej oxidácii vieme zlikvidovať akýkoľvek problém v tejto oblasti.

cenová ponuka zdarma

Rozširujete výrobu? Vaša ČOV je už zastaralá?
Máte požiadavku na prísnejšie odtokové parametre?

Radi Vám vypracujeme cenovo-technickú ponuku na dodávku priemyselnej ČOV pre Vašu spoločnosť úplne zdarma.

radi riešime komplikované zadania

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.