Kontajnerové ČOV

Kontajnerové ČOV

Kontajnerová čistiareň odpadových vôd - Kontajnerová ČOV - AS- ANAcomb ČOV 80 EO Bulharsko

Kontajnerové čistiarne odpadových vôd 60 – 600 EO sú pevnou súčasťou nášho výrobného programu. Historicky sme začínali s ČOV využívajúcou nárastovú biomasu, ale po realizácii vlastného výskumu v spolupráci s FCHPT STU Bratislava sme vyvinuli vlastnú technológiu AS-ANAcomb. Túto technológiu vylepšujeme od roku 2000, kedy sa prvýkrát dostala k zákazníkom. Aj napriek 20 rokom v praxi si zachováva svoje prednosti a pri mnohých aplikáciách je jej použitie optimálnym riešením.

Technológia je založená na anaeróbnom predčistení a následnom aeróbnom dočistení s využitím nosiča biomasy. Takéto usporiadanie umožňuje ČOV prežiť aj dlhší čas bez prísunu potravy (odpadovej vody), čo je jej výhodou pri čistení OV v penziónoch, hoteloch, ale aj v priemyselných závodoch na komunálne OV kde nie je nepretržitá prevádzka a počas víkendov je prísun OV minimálny.

Aj keď technológia granulovanej biomasy AS-GranBio bola vyvinutá najmä pre komunálne odpadové vody a priemyselné ČOV našla si uplatnenie aj pre menšie aplikácie od 60 do 800 EO. ČOV je z výhodou projektovaná a dodávaná pre developerské projekty, bytové jednotky, satelitné mestečká a podobne.  Pre tieto veľkosti dodávame ČOV v kontajnerovom prevedení.

Dôvod prečo si vybrať nás parametre kontajnerových ČOV

nízka spotreba elektrickej energie

AS-ANAcomb – je technológia, ktorá má anaeróbne predčistenie, vďaka ktorej má nižšiu spotrebu elektrickej energie ako štandardné technológie. Nová technológia AS-GranBio® nepotrebuje dosadzovaciu nádrž, miešadlá denitrifikačných častí, recirkulačné čerpadlá a pracuje v móde simultánnej denitrifikácie, preto je spotreba elektrickej energie najnižšia spomedzi všetkých ostatných technológií využívaných pri čistení komunálnych odpadových vôd. Naviac, technológia AS-GranBio® ako aj technológia AS-ANAcomb pracujú s vysokým vekom kalu a preto je produkcia prebytočných kalov nižšia v porovnaní s ostatnými technológiami, čo sa odzrkadlí na nižších prevádzkových nákladoch pri spracovaní prebytočného kalu.

trvalo udržateľný rozvoj

Kontajnerové ČOV AS-ANAcomb a kontajnerové čiastiarne odpadových vôd AS-GranBio sú svojou konštrukciou a inštalovanou technológiou v súlade s ideou trvalo udržateľného rozvoja. Práve preto, je spotreba elektrickej energie je u oboch technológií nižšia ako pri štandardných technológiách a naviac produkcia biomasy je nižšia. Pracovné objemy sú u oboch technológií menšie v porovnaní so štandardnými technológiami a technológia AS-GranBio odstraňuje celkový P aj bez použitia chemických zrážadiel.

spolupráca - projektanti

Pre projektantov máme pripravené podklady k projekcii našich kontajnerových ČOV. Radi poradíme s návrhom optimálneho typu ČOV a tiež vypočítame podľa zdroja odpadových vôd optimálnu veľkosť čistiarne odpadových vôd. Následne poskytneme výkres v dwg. formáte a typový projekt vo worde.

produkty na mieru

Naši zamestnanci pripravia pre Váš podnik riešenie šité na mieru. Technologické návrhy kontajnerových  ČOV sú robené ako z pohľadu požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody, tak aj z pohľadu spoľahlivosti prevádzky ČOV a z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.

prevádzková spoľahlivosť

Po viac ako 20 rokoch na trhu a množstve realizácii vieme navrhnúť a dodať také technologické zariadenia, ktoré majú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Preto dávame priestor kvalite pred kvantitou, čo naši zákazníci oceňujú.

podpora

Počas prevádzkovania našej ČOV sa na nás vždy môžete obrátiť s prosbou o radu a technickú pomoc, ktorú veľa našich klientov v prvých rokoch rado využíva. Naviac, ponúkame Vám poradenskú činnosť pri prevádzkovaní ČOV aj keď sme ju neprojektovali alebo nerealizovali. Potrebujete poradiť z Vašou ČOV, projektom alebo návrhom ČOV? Obráťte sa na nás.

Kontajnerové ČOV príklady realizácií

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.