Lapače tukov AS - FAKU

Lapače tukov AS-FAKU

Lapače tuku sú určené pre zachytávanie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň, potravinárskych prevádzok, spracovní mäsa atď. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením. Lapače tukov sa osadzujú na odpadnú kanalizáciu (vetvu) z priestoru, kde odpadové vody s obsahom tukov vznikajú, pokiaľ možno čo najbližšie k miestu vzniku týchto vôd. 

Použitie lapača sa doporučuje aj pred domové ČOV, pokiaľ by voda obsahovala väčšie množstvo tukov, pretože rozklad tukov spôsobuje okyslenie vôd a vyvoláva biochemické a mechanické závady, čo má za následok zníženie účinnosti ČOV. Východiskovým podkladom pre návrh a umiestnenie lapačov sú požiadavky investora, orgánov územného plánovania a vodohospodárskych orgánov.

Lapače tuku sú dodávané v niekoľkých typových radách, veľkostiach a prevedeniach podľa miesta a spôsobu použitia.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Tabuľka základných parametrov lapačov tukov AS - FAKU

Typové označenie Q (l/s) Počet jedál Rozmery L x S x H (m) Vv (m) Vo (m) DN M (kg)
AS-FAKU 2 FV 2 200 1,35 x 0,75 x 1,15 0,95 0,9 100 75
AS-FAKU 3 FV 3 300 1,5 x 0,75 x 1,34 1,14 1,09 100 90
AS-FAKU 4 FV 4 400 2,0 x 0,75 x 1,34 1,14 1,09 100 130
AS-FAKU 6 FV 6 600 3,25 x 0,75 x 1,5 1,3 1,2 150 215
AS-FAKU 8 FV 8 800 4,25 x 0,75 x 1,5 1,3 1,2 150 290
AS-FAKU 10 FV 10 1000 5,0 x 0,75 x 1,5 1,3 1,2 150 300
AS-FAKU 2 ER 2 200 1,16 x 1,0 x 1,5 1,26 1,2 100 160
AS-FAKU 4 ER 4 400 1,5 x 1,16 x 1,5 1,26 1,2 100 190
AS-FAKU 6 ER 6 600 1,5 x 1,16 x 2,0 1,8 1,7 150 310
AS-FAKU 8 ER 8 800 2,0 x 1,16 x 2,0 1,8 1,7 150 360
AS-FAKU 10 ER 10 1000 2,5 x 1,16 x 2,0 1,8 1,7 150 420
L x H
AS-FAKU 2 EO 2 200 1,0 x 1,54 1,26 1,2 100 90
AS-FAKU 4 EO 4 400 1,3 x 1,54 1,26 1,2 100 120
AS-FAKU 6 EO 6 600 1,6 x 1,54 1,26 1,2 150 150
AS-FAKU 8 EO 8 800 1,8 x 1,64 1,36 1,3 150 180
AS-FAKU 10 EO 10 1000 2,0 x 1,74 1,46 1,4 150 200
AS-FAKU FR 0,5 50 0,8 x 0,5 x 0,6 50 25

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku