Odvodňovanie kalov AS-DEHYDRÁTOR

Odvodňovanie kalov AS-DEHYDRATOR

AS–DEHYDRÁTOR slúži na zahusťovanie a odvodňovanie kalov. Zariadenie je malé a ľahké a môže pracovať v automatickej prevádzke s minimálnymi nárokmi na údržbu. Zariadenie sa vyrába v ucelenej výkonovej rade s kapacitou 10–200 kg sušiny za hodinu. Vďaka nízkym investičným a prevádzkovým nákladom je vhodné predovšetkým pre komunálne čistiarne od 1 000 do 10 000 EO a pre priemyselné čistiarne odpadových vôd.

Zariadenie si poradí nielen s kalom z biologického čistenia, ale s jeho pomocou je možné odvodňovať taktiež flotačné kaly, chemické kaly, upravarenské kaly a ďalšie. Pre overenie funkcie na inom než biologickom kale je vhodné vykonať poloprevádzkovú skúšku. Firma ASIO – SK s.r.o. ponúka na vykonanie takéhoto testu mobilnú jednotku. Dehydrátor umiestnený na vozíku spolu s ostatnými súčasťami kalovej koncovky, vybavený prepojovacími hadicami umožňuje prísť priamo do Vašej prevádzky. 

Potom už len stačí pripojiť zariadenie k zdroju elektrickej energie a vody, pripraviť flokulant a jednoducho vyskúšať dehydrátor na Vašom kale.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Základné technické parametre AS-DEHYDRATOR

TYP

Prietok kalu

[m3/h]

Spracovaná sušina

[kg a.s./hod.]

Rozmery zariadenia

[mm]

Príkon

[kW]

Oplach

[l/h]

0,5% a.s.

2,5% a.s.

5% a.s.

dĺžka

šírka

výška

AS-131

1,20

0,40

0,20

až 10

1969

756

1040

0,20

24

AS-201

1,80

0,60

0,30

až 15

2500

860

1270

0,60

32

AS-202

3,60

1,20

0,60

až 30

2500

935

1270

0,80

64

AS-301

6,00

2,00

1,00

až 50

3255

985

1600

0,80

40

AS-302

12,00

4,00

2,00

až 100

3455

1295

1600

1,20

80

AS-303

18,00

6,00

3,00

až 150

3605

1696

1600

1,95

120

AS-304

24,00

8,00

4,00

až 200

4140

1550

2250

3,75

144

 

Stiahnite si

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.