Plastové nádrže

Plastové nádrže

Plastové nádrže od firmy ASIO – SK s.r.o. sú vyrobené z konštrukčných prvkov a dosiek z integrálneho polypropylénu alebo polyetylénu a ich kopolymérov, homogénnych i ľahčených – technológiou zváraním. 

Na želanie odberateľa môžu byť plastové nádrže opatrené technologickými prepážkami, prípadne rôznymi technologickými otvormi pre napojenie potrubia. 

Plastové nádrže je možné vyrobiť ako zdravotne nezávadné umožňujúci styk s potravinami. Plastové nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905. Návrh konštrukcie a statické overenie plastových nádrží vykonávame modernou výpočtovou metódou konečných prvkov.

Typová rada polypropylénových nádrží je určená pre skladovanie najrôznejších kvapalín, granulátov, prípadne aj sypkých materiálov, agresívnych látok a chemikálií, pri rešpektovaní hodnôt chemickej odolnosti materiálov, nádrží uvedených v technickej dokumentácii. Nádrže sú ďalej použiteľné ako septiky, žumpy, nádrže čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a iných technologických zariadení, ako zásobníky pitnej a úžitkovej vody a pod. 

Nádrže sú vhodné pre styk s potravinami, preto je možné v nich taktiež skladovať kvapaliny a produkty pre potravinárske účely.

Použitie nádrží vzhľadom k chemickej odolnosti materiálu vlastnej nádrže, pripájacích potrubí, armatúr a pod. voči skladovanému médiu je v prípade potreby možné konzultovať s dodávateľom.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku