Regulátory prietoku

Regulátory prietoku

Regulátor prietoku sa používa na obmedzenie hodnoty intenzity výtoku do kanalizačných kolektorov, kanálov a vodných tokov, napr. počas výskytu prudkého a intenzívneho dažďu. Efektom obmedzenia intenzity výtoku je rast výšky hladiny odpadových vôd pred regulátorom, preto je potrebné pred regulátor prietoku typu AQUABENE-RG použiť retenčnú nádrž.

Regulátory AQUABENE-RG sa môžu montovať v kolektoroch, kanáloch v šachtách alebo komorách, ako aj priamo pri výstupe z retenčných nádrží. Výnimočne sa regulátory môžu používať aj v systémoch bez retenčných nádrží, ale s vhodne pripraveným hydraulickým obchvatom.

Odporúča sa, aby dažďové vody privádzané do regulátora typu AQUABENE-RGboli predčistené napr. v sedimentačnej nádrži.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Regulátory prietoku typu AQUABENE-RG a ich možnosti použitia:

Typ regulátoraodporúčaný výkon[l/s]názov zariadeniavyužitievýška hladiny akumulovanej vody pred regulátorom[m]
RG-SPIN1,0 – 2000kužeľový regulátor hydrodynamickýjednotná kanalizačná sústava, povrchové vody a nečistené dažďové vody0,8 – 5,0
RG-VOX5,0 – 2000cylindrický regulátor vírovýsplaškové odpadové vody, jednotná kanalizačná sústava, povrchové vody a nečistené dažďové vody0,8 – 5,0
RG-C10,0 – 2000cylindrický regulátorpovrchové vody, predčistené dažďové vody0,8 – 5,0
RG-PLUS50 – 2000cylindrický regulátor s prstencovým prietokompovrchové vody, predčistené dažďové vody0,8 – 2,0

 

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku