Vodomerné šachty

Vodomerné šachty

Odlučovače ropných látok AS – TOP sú určené na odlúčenie a zachytenie voľných ropných látok z odpadových vôd znečistených ropnými látkami. Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. dodáva odlučovače ropných látok AS – TOP v niekoľkých veľkostiach, typových radoch a prevedeniach , v závislosti od miesta a spôsobu použitia. Kompletný odlučovač, ako kontajnerové zariadenie, pozostáva z celoplastovej nádrže, ktorá je rozdelená vnútornými priečkami na priestor pre usadzovanie nerozpustných látok a priestor pre odlučovanie ropných látok. Zariadenie je vybavené špeciálnymi koalescenčnými PU filtrami, ktoré sú jednoducho regenerovateľné a zabezpečujú nízke hodnoty ropných látok na výstupe do 5 mg / l. Pre zaistenie nižších koncentrácií do 0.2 – 0.5 mg / l sú základné sedimentačno koalescenčné prevedenia doplnené o integrovaný fibroilový sorpčný filter. Do plastových odlučovačov ropných látok AS – TOP je možné privádzať vody s voľnými ropnými látkami s hustotou do 950 kg/m3, a teplotou vzplanutia nad 55 oC ,ktoré sú nerozpustné a nezmydliteľné . Vylučuje sa privádzanie olejov a tukov živočíšneho a rastlinného pôvodu , splaškových vôd apod. . Iné použitie konzultujte s našou technologickou kanceláriou.

Typový rad vodomerných šácht AS – VODO slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovej prípojke alebo vodovodných radoch tak, aby boli ľahko prístupné. Štandardne sú šachty dodávané spolu s poplastovaným oceľovým rebríkom. Dno šachty je spádované do odvodňovacej šachty. Je možné dodať aj šachty s armatúrnym vybavením vodomernou súpravou typu HAWLE, prípadne inou.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Výhody plastových vodomerných šách AS-VODO

  • rýchla a jednoduchá montáž
  • zaručené kvalitné stavebné prevedenie šachty
  • vodotesnosť šachty
  •  zaručené zachovanie požadovaných rozmerov podľa normy
  • estetický vzhľad šachty

Základné dodávané typy vodomerných šácht AS - VODO

Typ vodomernej šachtyMaximálna výška komínka
Typ A – Samonosná300 mm
Typ B – Chodník, hlboké osadenie600 mm
Typ C – Suchá, obetónovanie celkové nad hladinu spodnej vodyľubovoľná
Typ C – Mokrá, obetónovanie celkové pod hladinu spodnej vodyľubovoľná

 

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Späť na úvod

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku