Vodomerné šachty

Vodomerné šachty

Typový rad vodomerných šácht AS – VODO slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr na domovej prípojke alebo vodovodných radoch tak, aby boli ľahko prístupné. Štandardne sú šachty dodávané spolu s poplastovaným oceľovým rebríkom. Dno šachty je spádované do odvodňovacej šachty. Je možné dodať aj šachty s armatúrnym vybavením vodomernou súpravou typu HAWLE, prípadne inou.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Výhody plastových vodomerných šách AS-VODO

  • rýchla a jednoduchá montáž
  • zaručené kvalitné stavebné prevedenie šachty
  • vodotesnosť šachty
  •  zaručené zachovanie požadovaných rozmerov podľa normy
  • estetický vzhľad šachty

Základné dodávané typy vodomerných šácht AS - VODO

Typ vodomernej šachtyMaximálna výška komínka
Typ A – Samonosná300 mm
Typ B – Chodník, hlboké osadenie600 mm
Typ C – Suchá, obetónovanie celkové nad hladinu spodnej vodyľubovoľná
Typ C – Mokrá, obetónovanie celkové pod hladinu spodnej vodyľubovoľná

 

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku