ČOV Veľké Kostolany 3000 EO

Prvým projektom AGS technológie AS-GranBio® bola intenzifikácia komunálnej ČOV v obci Veľké Kostoľany. Pôvodná ČOV mala technológiu SBR ale prevádzkovateľ s dodávateľom neboli schopný ČOV viac ako 10 rokov skolaudovať z dôvodu nedosahovania požadovaných odtokových parametrov.

Prevádzkovateľ si bol vedomý problémov na ČOV a hľadal cestu ako ich odstrániť. Prvým riešením bolo naprojektovanie rozšírenia ČOV. Investičné náklady boli však tak vysoké, že bez pomoci grantov nebola obec schopná realizovať takúto rekonštrukciu. Keď ani po viacerých rokoch obec nebola úspešná v získaní grantových financií a prevádzkovateľ získal informácie o našej novej technológii, boli sme oslovení na vypracovanie technicko-cenovej ponuky rekonštrukcie ČOV na technológiu AGS.

Keďže nízka cena rekonštrukcie ČOV príjemne prekvapila investora (obec bola schopná ju bez problémov uhradiť z rozpočtu obce), dohodli sme sa na realizácii. Výsledok rekonštrukcie realizovanej na konci roka 2018 a nábeh ČOV si môžete pozrieť v príspevku z konferencie Rekonštrukcie Podbánske 2019.

ČOV bola konečne v roku 2019 skolaudovaná a uvedená do trvalej prevádzky. Počas nasledujúcich dvoch rokov ČOV dosahovala stabilne vysoké účinnosti čistenia ako na organické znečistenie tak aj vysokú účinnosť na odstraňovanie amoniakálneho a celkového dusíka a celkového fosforu.

Fotogaléria

Prezentácia – Konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ 2019 Podbánske

Komunálne čistiarne odpadových vôd - ASIO-SK, s.r.o.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

muž sediaci na móle sleduje pokojnú hladinu jazera s horami v pozadí

Až 70 % povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo …

ASIO-seminar

V novembri sme uskutočnili naše každoročné odborné ASIO semináre v Bratislave aj v Žiline. Seminár v Košiciach sme vzhľadom na epidemické opatrenia …

ASIO seminar

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie. CieĽ SEMINÁRA Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v …

14. bienálna konferencia VODA

Dňa 22. – 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili odbornej konferencie Voda v Litomyšli. 14. bienálna konferencia VODA je vlajkovou konferenciou Asociácie pre vodu …

Späť na úvod