ČOV Veselé 5000 EO

Prevádzkovateľ ČOV Veselé nás oslovil aby sme sa pozreli na vypracovanú PD rozšírenia ČOV z 1200 EO na 2400 EO s tým, že potrebujú navýšiť kapacitu až na 5000 EO.

Po urobení hydrotechnických výpočtov pomocou kinetiky bilancie odstraňovania N sme určili optimálnu technologickú zostavu ČOV pre dosiahnutie úplnej nitrifikácie a 85 % odstránení celkového dusíka.

Pri výpočtoch sme zistili, že nie je potrebné rozširovať stavebne ČOV oproti projektu pre 2400 EO klasickou technológiou. Naviac sme zrušili navrhované kalové hospodárstvo a navrhli sme úspornejšie riešenie. Namiesto navrhovaných dosadzovacích nádrží sme umiestnili kalojemy a do technologickej linky sme zaradili linku na odvodnenie prebytočného kalu.

Optimálne v tomto prípade je použitie trojlinkového usporiadania, kedy sa diskontinuálna technológia mení na kontinuálnu technológiu. Technológia AGS je flexibilná aj v tom, že je možné ju navrhnúť a spočítať na rôzne úrovne účinnosti čistenia. Treba tiež povedať, že vyčíslená cena realizácie rozšírenia ČOV na 5000 EO technológiou AGS je nižšia, ako naprojektované rozšírenie na 2400 EO klasickou technológiou vločkovitej biomasy s dosadzovacími nádržami a samostatným kalojemom.

Komunálne čov - ASIO-SK, s.r.o.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

muž sediaci na móle sleduje pokojnú hladinu jazera s horami v pozadí

Až 70 % povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo …

ASIO-seminar

V novembri sme uskutočnili naše každoročné odborné ASIO semináre v Bratislave aj v Žiline. Seminár v Košiciach sme vzhľadom na epidemické opatrenia …

ASIO seminar

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie. CieĽ SEMINÁRA Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v …

14. bienálna konferencia VODA

Dňa 22. – 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili odbornej konferencie Voda v Litomyšli. 14. bienálna konferencia VODA je vlajkovou konferenciou Asociácie pre vodu …

Späť na úvod