ČOV Veselé 5000 EO

Prevádzkovateľ ČOV Veselé nás oslovil aby sme sa pozreli na vypracovanú PD rozšírenia ČOV z 1200 EO na 2400 EO s tým, že potrebujú navýšiť kapacitu až na 5000 EO.

Po urobení hydrotechnických výpočtov pomocou kinetiky bilancie odstraňovania N sme určili optimálnu technologickú zostavu ČOV pre dosiahnutie úplnej nitrifikácie a 85 % odstránení celkového dusíka.

Pri výpočtoch sme zistili, že nie je potrebné rozširovať stavebne ČOV oproti projektu pre 2400 EO klasickou technológiou. Naviac sme zrušili navrhované kalové hospodárstvo a navrhli sme úspornejšie riešenie. Namiesto navrhovaných dosadzovacích nádrží sme umiestnili kalojemy a do technologickej linky sme zaradili linku na odvodnenie prebytočného kalu.

Optimálne v tomto prípade je použitie trojlinkového usporiadania, kedy sa diskontinuálna technológia mení na kontinuálnu technológiu. Technológia AGS je flexibilná aj v tom, že je možné ju navrhnúť a spočítať na rôzne úrovne účinnosti čistenia. Treba tiež povedať, že vyčíslená cena realizácie rozšírenia ČOV na 5000 EO technológiou AGS je nižšia, ako naprojektované rozšírenie na 2400 EO klasickou technológiou vločkovitej biomasy s dosadzovacími nádržami a samostatným kalojemom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku …

Termín realizácie: 2022  ČOV AS-GranBio 250 Gelej bola vybudovaná pre dve čerpacie stanice Shell na ľavej strane diaľnice v smere z Košíc …

Znečistenie vody trápi nejednu krajinu. Efektívnym riešením je čistička odpadových vôd. Bez čistiarní odpadových vôd by sme už dnes nedokázali existovať. Niet …

Až 70 % povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo …