ČOV Veselé 5000 EO

Prevádzkovateľ ČOV Veselé nás oslovil aby sme sa pozreli na vypracovanú PD rozšírenia ČOV z 1200 EO na 2400 EO s tým, že potrebujú navýšiť kapacitu až na 5000 EO.

Po urobení hydrotechnických výpočtov pomocou kinetiky bilancie odstraňovania N sme určili optimálnu technologickú zostavu ČOV pre dosiahnutie úplnej nitrifikácie a 85 % odstránení celkového dusíka.

Pri výpočtoch sme zistili, že nie je potrebné rozširovať stavebne ČOV oproti projektu pre 2400 EO klasickou technológiou. Naviac sme zrušili navrhované kalové hospodárstvo a navrhli sme úspornejšie riešenie. Namiesto navrhovaných dosadzovacích nádrží sme umiestnili kalojemy a do technologickej linky sme zaradili linku na odvodnenie prebytočného kalu.

Optimálne v tomto prípade je použitie trojlinkového usporiadania, kedy sa diskontinuálna technológia mení na kontinuálnu technológiu. Technológia AGS je flexibilná aj v tom, že je možné ju navrhnúť a spočítať na rôzne úrovne účinnosti čistenia. Treba tiež povedať, že vyčíslená cena realizácie rozšírenia ČOV na 5000 EO technológiou AGS je nižšia, ako naprojektované rozšírenie na 2400 EO klasickou technológiou vločkovitej biomasy s dosadzovacími nádržami a samostatným kalojemom.

Komunálne čov - ASIO-SK, s.r.o.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ďalšie články v tejto kategórií
Archív

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie. CieĽ SEMINÁRA Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v …

14. bienálna konferencia VODA

Dňa 22. – 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili odbornej konferencie Voda v Litomyšli. 14. bienálna konferencia VODA je vlajkovou konferenciou Asociácie pre vodu …

ASIO-SK clen Zelena budova

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. dostala OSVEDČENIE o zápise úžitkového vzoru pre novú technológiu čistenia odpadových vôd. Nová technológia je založená na využití aeróbnej …

ČOV AS-ANAcomb 240 Sliezsky dom

Termín realizácie: 2008  Projekt: spolupráca pri projekcii rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV Horského hotela Sliezsky dom. vysokohorské prostredie nepravidelným prítok odpadových vôd špecifické zloženie …

Späť na úvod