ČOV BÚČ 1600 EO

Prevádzkovateľ ČOV Búč potreboval rozšíriť kapacitu svojej ČOV z 1200 EO na 1600 EO najlepšie v stávajúcich stavebných objektoch. Naviac odtok z ČOV je do málo vodnatého recipientu, a preto dostal od OÚŽP povolenie s nízkymi odtokovými parametrami CHSK do 70 mg/l, BSK5 do 8 mg/l, Ncelk do 16 mg/l a naviac P do 1,0 mg/l. Pôvodný projekt preto navrhol rozšírenie pomocou membránovej separácie aktivovaného kalu. Objemovo sa toto riešenie zmestilo do jestvujúcej stavby, a tým splnilo požiadavku investora – prevádzkovateľa. 

Avšak keď sa investor informoval u miestnej vodárenskej spoločnosti či mu preberú do správy takúto ČOV, tak dostal zamietavú odpoveď. ČOV s membránovou separáciou sú náročné na obsluhu a údržbu, majú vysokú spotrebu elektrickej energie, vyžadujú chemikálie na čistenie membrán a tým sú pre vodárenské spoločnosti viac na príťaž ako na osoh. 

Naviac, po ukončení životnosti membrán vyžadujú vysoké opätovné investície. Investor preto začal opäť hľadať na trhu vyhovujúcu technológiu pre všetkých. Vzhľadom na dobrú referenciu vo Veľkých Kostoľanoch sme investorovi ponúkli rozšírenie pomocou technológie AGS s terciárnym dočistením na bubnovom filtri. 

Technológia sa zmestila do stávajúcich stavebných objemov = investor bol spokojný. 

Technológia nie je náročná na obsluhu a taktiež nie je energeticky náročná, práve naopak, spotreba elektrickej energie je pri AGS o cca 40 % nižšia v porovnaní s klasickou technológiou resp. o cca 70 % nižšia v porovnaní s membránovou technológiou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku …

Termín realizácie: 2022  ČOV AS-GranBio 250 Gelej bola vybudovaná pre dve čerpacie stanice Shell na ľavej strane diaľnice v smere z Košíc …

Znečistenie vody trápi nejednu krajinu. Efektívnym riešením je čistička odpadových vôd. Bez čistiarní odpadových vôd by sme už dnes nedokázali existovať. Niet …

Až 70 % povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo …