ČOV BÚČ 1600 EO

Prevádzkovateľ ČOV Búč potreboval rozšíriť kapacitu svojej ČOV z 1200 EO na 1600 EO najlepšie v stávajúcich stavebných objektoch. Naviac odtok z ČOV je do málo vodnatého recipientu, a preto dostal od OÚŽP povolenie s nízkymi odtokovými parametrami CHSK do 70 mg/l, BSK5 do 8 mg/l, Ncelk do 16 mg/l a naviac P do 1,0 mg/l. Pôvodný projekt preto navrhol rozšírenie pomocou membránovej separácie aktivovaného kalu. Objemovo sa toto riešenie zmestilo do jestvujúcej stavby, a tým splnilo požiadavku investora – prevádzkovateľa. 

Avšak keď sa investor informoval u miestnej vodárenskej spoločnosti či mu preberú do správy takúto ČOV, tak dostal zamietavú odpoveď. ČOV s membránovou separáciou sú náročné na obsluhu a údržbu, majú vysokú spotrebu elektrickej energie, vyžadujú chemikálie na čistenie membrán a tým sú pre vodárenské spoločnosti viac na príťaž ako na osoh. 

Naviac, po ukončení životnosti membrán vyžadujú vysoké opätovné investície. Investor preto začal opäť hľadať na trhu vyhovujúcu technológiu pre všetkých. Vzhľadom na dobrú referenciu vo Veľkých Kostoľanoch sme investorovi ponúkli rozšírenie pomocou technológie AGS s terciárnym dočistením na bubnovom filtri. 

Technológia sa zmestila do stávajúcich stavebných objemov = investor bol spokojný. 

Technológia nie je náročná na obsluhu a taktiež nie je energeticky náročná, práve naopak, spotreba elektrickej energie je pri AGS o cca 40 % nižšia v porovnaní s klasickou technológiou resp. o cca 70 % nižšia v porovnaní s membránovou technológiou.

Komunálne čov - ASIO-SK, s.r.o.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ďalšie články v tejto kategórií
Archív

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie. CieĽ SEMINÁRA Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v …

14. bienálna konferencia VODA

Dňa 22. – 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili odbornej konferencie Voda v Litomyšli. 14. bienálna konferencia VODA je vlajkovou konferenciou Asociácie pre vodu …

ASIO-SK clen Zelena budova

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. dostala OSVEDČENIE o zápise úžitkového vzoru pre novú technológiu čistenia odpadových vôd. Nová technológia je založená na využití aeróbnej …

ČOV AS-ANAcomb 240 Sliezsky dom

Termín realizácie: 2008  Projekt: spolupráca pri projekcii rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV Horského hotela Sliezsky dom. vysokohorské prostredie nepravidelným prítok odpadových vôd špecifické zloženie …

Späť na úvod