O čom bol ASIO seminár 2021?

V novembri sme uskutočnili naše každoročné odborné ASIO semináre v Bratislave aj v Žiline. Seminár v Košiciach sme vzhľadom na epidemické opatrenia však museli zrušiť. Celkovo sa seminárov tento rok zúčastnilo viac ako 50 ľudí, za čo sme veľmi vďační a tešíme sa, že aj vzhľadom na aktuálnu situáciu sú ľudia ochotní sa v tomto smere vzdelávať.

Tohtoročný cieľ seminára bol oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru (MZI). Modro-zelená infraštruktúra je na Slovensku v podstate celkom novým pojmom, ktorý označuje sieť vodných (teda modrých) a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou.

Táto sieť prvkov sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia a mikroklímy, čím prispieva k zlepšeniu životného prostredia a zdravia človeka. Okrem riešení pre MZI sme predstavili nízkouhlíkové technológie, ktorým sa venujeme z hľadiska čistenia odpadových vôd.

Prvý blok seminára sme venovali dažďovým vodám, ich zachytávaniu, čisteniu, využívaniu v domácnosti a aj následnému vsakovaniu. Dažďovým vodám sme sa venovali aj z hľadiska spevnených povrchov, kde sme predstavili AS-TTE Rošty, ktoré umožňujú vsakovanie vody priamo v mieste jej dopadu aj na takých povrchoch, ako sú parkoviská, príjazdové cesty, či chodníky pre chodcov.

Druhý blok seminára bol zameraný na odpadové vody. Venovali sme sa čisteniu a využívaniu šedých vôd (vody z umývadla, vane, sprchy) v domácnostiach, aj prvej inteligentnej domovej čistiarni na Slovensku AS-iNutricut. Na záver sme predstavili nový progresívny spôsob čistenia odpadových vôd pomocou aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio a naše prvé realizácie na Slovensku aj v zahraničí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

Aj v tomto roku sa naša spoločnosť ASIO-SK zúčastnila podujatia MODERNÁ STAVBA 2024 vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Na tejto konferencii reprezentujeme …

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku …

Termín realizácie: 2022  ČOV AS-GranBio 250 Gelej bola vybudovaná pre dve čerpacie stanice Shell na ľavej strane diaľnice v smere z Košíc …

Znečistenie vody trápi nejednu krajinu. Efektívnym riešením je čistička odpadových vôd. Bez čistiarní odpadových vôd by sme už dnes nedokázali existovať. Niet …